Wat houdt BHV in en welke taken heeft een bedrijfshulpverlener?

Wat is BHV en waarom is het belangrijk voor uw organisatie? BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening en is een verplicht onderdeel voor elke organisatie in Nederland. Het is sinds 1994 verplicht gesteld om te zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor alle aanwezigen binnen en rondom de organisatie. In dit artikel ontdekt u alles wat u moet weten over BHV en leert u meer over de rol van een bedrijfshulpverlener.

De betekenis van BHV

De afkorting “BHV” staat voor BedrijfsHulpVerlening. Een goede bedrijfshulpverlening binnen een organisatie houdt in dat voldoende werknemers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van BHV. Dit betekent dat zij altijd in staat zijn om adequaat (eerste) hulp te verlenen bij een calamiteit die zich voordoet binnen of rondom de organisatie. Als bedrijfshulpverlener kan je betrokken zijn bij diverse hulpverleningstaken, variĆ«rend van reanimatie tot ontruiming.

Vanwege een stijgende trend in het aantal arbeidsongevallen in Nederland is het organiseren van BHV verplicht geworden sinds vorige week. Het waarborgen van een goed georganiseerde BHV is cruciaal om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen en om op een efficiƫnte manier te kunnen reageren op noodsituaties.

Inrichting van de BHV-organisatie

Als werkgever of organisatie heb je de verantwoordelijkheid om een goed functionerende BHV-organisatie op te zetten. Het is essentieel om deze organisatie adequaat af te stemmen op de aanwezige veiligheidsrisico’s binnen de organisatie. Bij het opzetten van de BHV-organisatie baseer je je op de Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), waarin alle aanwezige risico’s binnen jouw bedrijf schriftelijk zijn vastgelegd.

Aan de hand van deze risico’s stel je een overzicht op met alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die relevant zijn. Deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gekoppeld aan de rollen van de bedrijfshulpverleners die actief zijn binnen jouw bedrijf. Een goed afgestemde BHV-organisatie zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plekken zijn, en draagt bij aan een effectieve aanpak van noodsituaties binnen de organisatie.

Meer weten? Bekijk ook deze link