Veiligheid en Gezondheidsplan

Een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een
document dat wordt opgesteld in het kader van veiligheids- en gezondheidsmanagement, met name bij bouw- en infrastructurele
projecten, met als doel de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen bij
het project te waarborgen. Het V&G-plan is een belangrijk onderdeel van de
totale planning en organisatie van een project en is bedoeld om risico’s te
identificeren en passende maatregelen te treffen om deze risico’s te
minimaliseren of te elimineren.

Inhoud

Het VNG-plan bevat onder andere informatie over:

heb je advies op maat nodig?

Heb je een vraag over veiligheid? Bel met onze adviseur, hij helpt je graag!