Werkplek inspecties

Werkplek- en veiligheidsinspecties zijn cruciaal voor de gezondheid van je bedrijf. Maar hoe transformeer je deze inspecties van eenvoudige checklist-oefeningen naar krachtige, waardevolle tools? Veel leidinggevenden zien het uitvoeren van ‘de werkplekinspectie’ als een noodzakelijk kwaad. Gewapend met een standaard checklist – een eis van VCA – zien zij dit niet als een favoriete taak. Te gefocust op het afvinken van items, missen zij vaak het grotere plaatje van wat er werkelijk gaande is op de werkvloer. Echter, het is juist deze inzichtelijke informatie die van onschatbare waarde kan zijn voor jouw bedrijf.

Veiligheid Garanderen en Aantonen

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn om een beleid te voeren dat de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgt. Maar hoe toon je als werkgever aan dat dit beleid daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt? Niet alleen binnen de muren van je eigen bedrijfspand, maar ook op die plekken waar je team op locatie werkt, zoals op bouwplaatsen of bij klanten? Een effectieve methode is het laten uitvoeren van inspecties door leidinggevenden, waarmee je voldoet aan de eisen van zowel de wetgeving als VCA. Het is essentieel deze inspecties vast te leggen, niet alleen om toezicht aan te tonen, maar ook om ervoor te zorgen dat bevindingen van leidinggevenden worden opgevolgd. Hierdoor wordt de werkplekinspectie een krachtig hulpmiddel voor de leidinggevende om afwijkingen van het beleid direct aan te pakken.

heb je advies op maat nodig?

Heb je een vraag over veiligheid? Bel met onze adviseur, hij helpt je graag!