Wij helpen

Bij Veiligheid & Advies Noord nemen we uw veiligheid serieus. Daarom bieden we deskundige hulp bij het opstellen van gedetailleerde ontruimingsplannen die voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Onze adviseurs zorgen voor een duidelijk en overzichtelijk plan, zodat uw medewerkers in geval van nood snel en veilig het pand kunnen verlaten. Met onze expertise kunt u vertrouwen op een efficiënte en veilige evacuatie waarmee u voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een gestructureerd document dat beschrijft hoe een locatie moet worden geëvacueerd in geval van nood en wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de evacuatie, hoe de communicatie verloopt, en welke procedures gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat iedereen veilig het pand verlaat.

Het is belangrijk dat een ontruimingsplan regelmatig wordt getest en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het nog steeds effectief is. Daarnaast is het van cruciaal belang dat alle medewerkers  van het pand op de hoogte zijn van het ontruimingsplan en weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie.

passend bij de organisatie

Bedrijfs noodplan

Heeft u een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld? Ja? Prima!. Dan weet u wat de risico’s in uw organisatie zijn. U weet dan ook dat bepaalde risico’s niet geheel weg kunnen worden genomen. Dit zijn de restrisico’s. Met een bedrijfsnoodplan kunt u uw noodorganisatie voorbereiden op incidenten die voort kunnen komen uit deze restrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van brand, een bommelding, een lekkage van een gevaarlijke stof of een medewerker wordt onwel. 

Een goed bedrijfsnoodplan zorgt voor een goede voorbereiding op het optreden bij dergelijke nood scenario’s. Bedrijven die een brandmeld installatie hebben, zijn verplicht tot het hebben van een ontruimingsplan. Een bedrijfsnoodplan bevat een ontruimingsplan maar gaat verder. U kunt er dus voor kiezen om in plaats van een ontruimingsplan een bedrijfsnoodplan te (laten) maken.

heb je advies op maat nodig?

Heb je een vraag over veiligheid? Bel met onze adviseur, hij helpt je graag!