Overheid en ondernemers werken samen in nieuw actieplan tegen criminaliteit.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft samen met ondernemers gewerkt aan het nieuwe actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026. Dit programma, dat is vastgesteld in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), richt zich op het voorkomen en verminderen van criminaliteit. De drie belangrijkste prioriteiten van het actieprogramma zijn: de aanpak van cybercriminaliteit in het bedrijfsleven, de bestrijding van georganiseerde misdaad, en de aanpak van lokale en regionale criminaliteit, waaronder agressie, diefstal en overvallen.

Toenemende Cybercrime treft Nederlandse Ondernemers

Cybercrime vormt een groeiende bedreiging voor ondernemers, waarbij één op de vijf jaarlijks met een cyberaanval te maken krijgt. Tijdens de coronapandemie is deze trend verder versneld, met een opvallende toename van 200% in cybercrime-gerelateerde incidenten tussen 2019 en 2021. Bovendien wordt de afhankelijkheid van IT steeds groter voor ondernemers.

Gezien deze uitdaging is een gezamenlijke aanpak essentieel. Grote ondernemingen nemen het voortouw in deze strijd tegen cybercriminaliteit, met de intentie om het midden- en kleinbedrijf, de grootste groep ondernemers in Nederland, mee te nemen in cruciale preventieve maatregelen. Samenwerking tussen verschillende bedrijven is cruciaal om cybercrime effectief te bestrijden en de weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen te vergroten.

Bestrijding van Georganiseerde Misdaad en Gebiedsgerichte Criminaliteit

Georganiseerde misdaad vormt een ernstige dreiging, gedreven door het grove geld dat wordt verdiend met cocaïnesmokkel en synthetische drugsproductie. Criminelen gaan meedogenloos te werk, waardoor het voor slachtoffers soms moeilijk is om hulp in te roepen vanwege angst voor repercussies bij autoriteiten.

Het is essentieel om verder te investeren in de weerbaarheid van bedrijven en personeel tegen georganiseerde misdaad. Een succesvolle pilot van ZLTO, de land- en tuinbouworganisatie voor agrarische ondernemers in Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland, waarbij een vertrouwenspersoon voor ondernemers in het buitengebied werd ingezet met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt nu uitgebreid naar andere sectoren. In eerste instantie richt dit zich op de recreatie, watersport en grondbewerkersbranche.

Gebiedsgerichte (vermogens)criminaliteit, zoals winkeldiefstallen, overvallen en mobiele banditisme, heeft een grote impact op ondernemers. Om dit effectief aan te pakken, is het actieprogramma benoemd als prioriteit. Minister Yeşilgöz heeft aangekondigd structureel €10 miljoen te investeren in de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s) om lokale en regionale criminaliteitsproblemen beter inzichtelijk te maken. De PVO’s richten zich op veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en het buitengebied, evenals maatregelen tegen diefstal, agressie, overvallen en jeugdcriminaliteit. Deze platforms dienen als laagdrempelige ontmoetingsplek voor publieke en private partijen om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen criminaliteit.

Meer weten? Bekijk ook deze link