DE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Een RI&E is een wettelijk verplichte documentatie waarin u de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn omschrijft die in uw bedrijf spelen. In het Plan van Aanpak worden acties en oplossingen beschreven hoe de risico’s beperkt kunnen worden.

Veiligheid & Advies Noord helpt u met het opstellen en onderhouden van relevante documentatie en zorgt dat uw organisatie voldoet aan wet -en regelgeving.

Wat is een RI&E?

De kracht van een goede RI&E zit hem in de bruikbaarheid ervan. Vaak is het een ‘document in de kast’ waar het stof op zit. Dat is zonde van de energie en het geld. Veiligheid en Advies Noord maakt een RI&E waarbij overzichtelijk en helder wordt gerapporteerd. Het Plan van Aanpak is op uw werkplek afgestemd en u kunt het zelf makkelijk jaarlijks bijstellen. Zo kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen en managen. En daarmee ook uw financiële risico.

Waarom en wanneer een RI&E?

Sinds 1 januari 1994 is één van de verplichtingen voor de werkgever uit de Arbowet het opstellen van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Met een RI&E breng je in kaart welke arbeidsrisico’s er zijn om zo een veilige werksituatie voor jouw medewerkers te hebben én te creëren. Dat schept niet alleen bewustzijn bij ondernemers en personeel, maar verkleint ook de kans op (arbeids)ongevallen met alle gevolgen van dien. 

Bij risico’s die worden beschreven in een RI&E kun je denken aan beeldschermwerk of het duwen en trekken van zware lasten. Daarnaast is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een groot risico bij werknemers. PSA kan zorgen voor langdurig ziekteverzuim, wat onwenselijk is voor werkgever, maar zeer zeker ook voor de werknemer. .


Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. De situatie in een onderneming kan veranderen en daardoor dus ook de risico’s.

Daarom is het belangrijk om de RI&E periodiek te (laten)herzien. 


Ook bij dit traject is Veiligheid en Advies Noord graag van dienst.

Wat staat er in? 

Door een grondige RI&E uit te voeren, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid, maar ook een proactieve benadering aannemen om risico’s te beheersen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het proces van de RI&E biedt tevens de gelegenheid om in dialoog te gaan met medewerkers en hun inbreng te verzamelen, wat het draagvlak en de betrokkenheid bij veiligheid en gezondheid op de werkvloer vergroot.

Kortom, de RI&E is niet alleen een verplichting, maar een waardevol instrument om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen en het welzijn van werknemers te waarborgen, wat op zijn beurt de algehele productiviteit en tevredenheid binnen de organisatie bevordert. Het is een investering in de toekomst van het bedrijf en de mensen die er werken.

In een RI&E staat

Voor diverse branches

Wij schrijven RI&E’s voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc.

Toetsing RI&E

Indien u zelf de RI&E opstelt waardoor een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Veiligheid en Advies Noord ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de  RI&E.

Aanpassen RI&E

Veiligheid en Advies Noord adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd 

Als werkgever met personeel (ook al is er maar 1) bent u wettelijk verplicht een RI&E uit te voeren en deze regelmatig te updaten. De controle ligt in handen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat kan een werkgever zelf doen?

De werkgever kan zelf de RI&E uitvoeren. U kunt zich natuurlijk ook laten ondersteunen door Veiligheid en Advies Noord. Afhankelijk van onder meer de grootte van het bedrijf en de branche zal een RI&E moeten worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dat kan Veiligheid en Advies Noord voor u uitvoeren..

Wanneer een nieuwe RI&E?

De RI&E moet worden aangepast zodra de risico’s in het bedrijf veranderen. Denk hierbij aan een nieuwe locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, het gebruik van nieuwe machines of de ontwikkeling van nieuwe of andere functies binnen uw bedrijf.

Waar relevant en noodzakelijk kunnen we de daarbij horende branche-instrumenten toepassen. Ook nadere inventarisaties op het gebied van gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk, geluidsniveau en PBM’s  behoren tot de mogelijkheden.

De RI&E is een levendig document, wat inhoud dat het te allen tijde moet worden bijgehouden. Veiligheid en Advies Noord kan u over de RI&E adviseren, een gecertificeerde deskundige leveren voor de toetsing, of het hele traject voor u uitvoeren. Resultaten uit de RI&E kunt u gebruiken voor o.a.

heb je advies op maat nodig?

Heb je een vraag over veiligheid? Bel met onze adviseur, hij helpt je graag!