Hoe verloopt de handhaving van de RI&E?

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. De Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) vormt hiervoor de basis. Vijf vragen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie: Elke werkgever met medewerkers in dienst is wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) te hebben, en dit is niet zonder reden. Jaarlijks […]

Overheid en ondernemers werken samen in nieuw actieplan tegen criminaliteit.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft samen met ondernemers gewerkt aan het nieuwe actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026. Dit programma, dat is vastgesteld in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), richt zich op het voorkomen en verminderen van criminaliteit. De drie belangrijkste prioriteiten van het actieprogramma zijn: de aanpak van cybercriminaliteit in het bedrijfsleven, de bestrijding […]

Optimalisatie van de teams voor toezicht en handhaving.

Gedurende deze raadsperiode beschouwen veel gemeenten leefbaarheid en veiligheid van de fysieke leefomgeving als topprioriteiten. Hierom zetten zij in op het optimaliseren van de teams voor toezicht en handhaving. Tevens zullen zowel de VNG als de minister van Justitie en Veiligheid aanzienlijk investeren in de uniformering en verdere professionalisering van gemeentelijke handhavingsmaatregelen. Optimaliseren, professionaliseren of […]

Wat houdt BHV in en welke taken heeft een bedrijfshulpverlener?

Wat is BHV en waarom is het belangrijk voor uw organisatie? BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening en is een verplicht onderdeel voor elke organisatie in Nederland. Het is sinds 1994 verplicht gesteld om te zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor alle aanwezigen binnen en rondom de organisatie. In dit artikel ontdekt u alles wat u moet […]